Codeigniter 3 ile aynı sorguda where ve like kullanıldığında yaşanılan ilginç problem

By Admin
In BackEnd
14/Mayıs/2021
Okuma Süresi: 3 dk.

Selamlar yoldaş,

Bir sorgu'da hem like ve or_like var hem de where şartımız var ise codeigniter active records maalesef where şartını yok sayıyor. Bu ilginç sorunu ilginç bir yöntemle çözdüm. Group_start() ve group_end() kullanarak.

Kodlarım şu şekilde;

public function blog_kategori($per_page, $page, $x)
{
  return $this->db
    ->select('*')
    ->where("icerikOlusturucu", 0)
    ->group_start()
    ->limit($per_page, $page)
    ->like('baslik', $x)
    ->or_like('metin', $x)
    ->group_end()
    ->order_by('id', 'DESC')
    ->get('blog')->result_array();
}

Burada like ve or_like'ı group parantezine almışız gibi düşünün. 


Kurumsal Şablon'da Dil Modülü Gereken İçerik Alanlarının Kodlanması İçin Yol Haritası
Codeigniter 3 ile cronjob nasıl yapılır